Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Mỹ Hạnh Trung-Thị xã Cai Lậy-Tiền Giang

Cơ quan quản lý: Sở Công Thương

Địa phương: Xã Phú Mỹ-Huyện Mỹ Tú-Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: Sở Công Thương