Quy chế hoạt động

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các thành viên trên Phần mềm kết nối cung cầu nongsanantoanthanhhoa.vn (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

2. Các thành viên, Ban quản lý tham gia giao dịch trên Phần mềm kết nối cung cầu nongsanantoanthanhhoa.vn (gọi là Phần mềm KNCC) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này;

3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Phần mềm KNCC.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên Miền Phần mềm KNCC là: https://nongsanantoanthanhhoa.vn.

Thông tin đầy đủ chủ thể: 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ:  35 Đại lộ Lê Lợi - P. Lam Sơn - Tp.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02.373.961.818

Email: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn

2. Thành viên Phần mềm KNCC là: Những tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp có đăng ký thành viên tại Phần mềm KNCC và được Ban Quản lý Sàn TMĐT nongsanantoanthanhhoa.vn (gọi là Ban Quản lý) chính thức công nhận thông qua việc xác nhận đăng ký Thành viên hoặc ký hợp đồng đăng ký, cho đăng sản phẩm lên Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn

- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn cung cấp hoặc liên quan đến Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn 

3. Địa chỉ giao dịch: nongsanantoanthanhhoa.vn

4. Lĩnh vực hoạt động của Phần mềm KNCC:

- Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể được nêu trong Bản quy chế này.

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Thành viên tham gia Phần mềm KNCC lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

1. Đối với người mua: 

- Đảm bảo việc đăng ký với thông tin chính xác nhất, mọi sự thiệt hại xảy ra do việc đăng ký thông tin không chính xác, nongsanantoanthanhhoa.vn không chịu trách nhiệm;

- Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, Ban quản lý Phần mềm KNCC không chịu trách nhiệm về những mất mát có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của mình qua internet hoặc e-mail;

- Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật;

- Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

2. Đối với người bán (Nhà cung cấp): 

- Mọi Chính sách & Quy định khi tham gia được thể hiện trong hợp đồng giữa nongsanantoanthanhhoa.vn và người bán (đơn vị cung cấp), các ràng buộc cụ thể nhằm bảo vệ khách hàng như sau:

+ Sản phẩm khi đưa lên bán phải có các giấy tờ lưu hành đầy đủ và theo quy định của pháp luật Việt Nam, như: Giấy công bố tiêu chuẩn, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm...;

+ Cam kết sản phẩm/dịch vụ khi cung cấp phải đúng chất lượng như đã nêu trong mô tả.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

+ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân: 

+ Thực hiện và quản lý giao dịch cho Khách hàng 

+ Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn 

+ Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

+ Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn 

+ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

+ Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch

Loại thông tin thu thập: 

+ Thông tin cá nhân như họ và tên, ngày sinh, 

+ Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email, 

+ Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp,...

+ Thời gian lưu trữ thông tin: Sàn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ Sàn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

+ Những người hoặc tổ chức tiếp nhận thông tin: Sàn có thể tiết lộ Thông tin cá nhân từ khách hàng cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Sàn, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Sàn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

+ Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của Sàn, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

+ Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Sàn (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng). 

+ Bên thứ ba khác mà khách hàng yêu cầu Sàn gửi thông tin (hoặc bên mà khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác)

+ Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Sàn, khách hàng hay bất kỳ người dùng của Sàn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân Sàn tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn cho là có liên quan. 

+ Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, Sàn có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty. 

+ Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết Sàn có thể chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm. Sàn có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: Sàn sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Sàn có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. 

+ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa

+ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: người tiêu dùng là thành viên của Sàn có thể đăng nhập để thay đổi nội dung thông tin của mình

+ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng 

+ Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng: sẽ xác nhận thông tin khiếu nại cụ thể qua phần phản ánh/ khiếu nại từ thành viên và nêu hướng xử lý – việc này được thực hiện bởi Ban quản trị 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Các quy định áp dụng:

1: Không duyệt thành viên & Khóa vĩnh viễn

+ Tên thành viên & tên tài khoản có liên quan đến Sàn, các nick giả dạng theo dạng Ban quản trị như : Admin, webmaster, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo, tên thương hiệu Sàn được xem làm tài khoản giả danh 

+ Tên thành viên & tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, liên quan đến chính trị

 2: Tạm khóa tài khoản 1 tuần & yêu cầu thay hình đại diện

+ Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyên, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

 3: Nhắc nhở và hướng dẫn

+ Thông tin liên hệ & thông tin thanh toán, hướng dẫn giao dịch không rõ ràng bao gồm : số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản, hướng dẫn giao dịch …

4: Từ chối duyệt hoặc nhắc nhở trong các trường hợp sau: 

+ Đăng từ 02 nội dung giống nhau trở lên dưới dùng lên 1 thành viên được xem là nội dung spam 

+ Đăng nội dung sai danh mục hàng hóa. Ban quản trị Sàn đã phân chia danh mục hàng hóa rất cụ thể, nếu thành viên không tìm được nhóm ngành hàng phù hợp thì phải thông báo cho ban quản trị Sàn để được hướng dẫn thêm

+ Tựa đề bài đăng phải nêu rõ ràng, Tựa đề phải là tiếng Việt có dấu, không viết tắt

+ Hình ảnh đại diện trong bài đăng phải là ảnh chụp thực của sản phẩm. Người đăng không được đăng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

+ Hình ảnh phải đạt chất lượng. Ảnh đăng lên không bị mờ hoặc vỡ hình vỡ hình

+ Mô tả sản phẩm phải được trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt có dấu, không viết tắt , không dùng ngôn ngữ khác … gây khó hiểu cho người đọc

+ Mô tả sản phẩm/ dịch vụ / thương hiệu phải nêu đầy đủ thông tin, không được mô tả sơ sài hoặc không mô tả

VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Phần mềm KNCC qua địa chỉ email: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn; Ban quản lý Phần mềm KNCC sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn .

Tuy nhiên, Ban quản lý Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra

1. Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

2. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với khách hàng

- Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại nongsanantoanthanhhoa.vn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải:

Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản => Nhập khiếu nại và chờ Ban quản lý website giải quyết

Nếu trường hợp khiếu nại không được giải quyết được theo phương thức hòa giải, các bên có thể khiếu nại lên cơ quan pháp luật liên quan tại Việt Nam để giải quyết.  

- Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của Sàn : nongsanantoanthanhhoa.vn thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

- Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết./.

VII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Địa chỉ liên lạc chính thức của Phần mềm KNCC nongsanantoanthanhhoa.vn: 

• Địa chỉ:  35 Đại lộ Lê Lợi - P. Lam Sơn - Tp.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

• Tel: 02.373.961.818

• Email: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn