Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Long My, Phường 7-Thành phố Sóc Trăng-Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: Sở Công Thương